3

3

Ten Hag tàn nhẫn, M.U tống khứ thêm 3 cầu thủ khỏi OTF【3】:Tới thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa