Bay sang Indonesia, U.19 Việt Nam qua đêm tại Singapore

Bay sang Indonesia, U.19 Việt Nam qua đêm tại Singapore

Sau tất cả mồ hôi và tâm trí chuẩn bị ổn thỏa, tuyển U.19 Việt Nam sẽ lên đường bay từ Hà Nội đến th