cạn lời là gì

cạn lời là gì

Tôi cạn lời để nói về tài năng của Messi rồi【cạn lời là gì】:​Lionel Messi tỏa sáng trong ngày Barcel