Đồng nghiệp liên tục bắt việt vị sai, trọng tài chính trận Hà Nội FC vs Thanh Hóa vất vả “gánh” cả trận

Đồng nghiệp liên tục bắt việt vị sai, trọng tài chính trận Hà Nội FC vs Thanh Hóa vất vả “gánh” cả trận

Siladji nổi nóng sau một pha chạy chỗ hợp lệ nhưng lại bị phạt. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải lập