Chuyên gia quốc tế dự đoán Anh vs Đức: Khai phá thiên cơ!

Chuyên gia quốc tế dự đoán Anh vs Đức: Khai phá thiên cơ!

Theo nhận định của chuyên gia, cả Anh và Đức cần chơi với hơn 100% sự quyết tâm để tìm kiếm tấm vé v