Mùa hè sôi động tại Juventus: "Bà đầm già" kín tiếng và chốt đơn nhanh

Mùa hè sôi động tại Juventus: "Bà đầm già" kín tiếng và chốt đơn nhanh

Việc Juventus ở vài tuần đầu của phiên chợ Hè khá kín tiếng có phần nguyên nhân lớn đến từ ông thầy