cố tiên sinh hóa ra anh là như vậy

cố tiên sinh hóa ra anh là như vậy

Nhìn lại 8 tháng điên rồ của Jorginho trong màu áo Italia【cố tiên sinh hóa ra anh là như vậy】:Jorgin