derby london

derby london

Derby London, Chelsea chấm dứt mạch khng thắng【derby london】:Ruediger ghi bàn bằng lưng, Chelsea vào