Dừng tập 11 ngày vì vướng nhiều ca Covid-19, tuyển nữ Việt Nam trở lại thận trọng

Dừng tập 11 ngày vì vướng nhiều ca Covid-19, tuyển nữ Việt Nam trở lại thận trọng

Sau 1 ngày nghỉ ngơi tại phòng khách sạn, chờ kết quả xét nghiệm tại sân bay của Ấn Độ và hồi phục s