Báo Thuỵ Sĩ đưa tin độc quyền: Chủ tịch FIFA đã định cư và cho con cái đi học ở Qatar

Báo Thuỵ Sĩ đưa tin độc quyền: Chủ tịch FIFA đã định cư và cho con cái đi học ở Qatar

Được dịch từ bài “Fifa-Chef Infantino wohnt jetzt in Katar!” trên Blick.ch.TrênBlick có bài báo với