HLV Graechen: “Lứa Công Phượng, Xuân Trường vẫn là tốt nhất”

HLV Graechen: “Lứa Công Phượng, Xuân Trường vẫn là tốt nhất”

“Các em là niềm hy vọng trong tương lai. Nhưng khi so trình độ của các em hiện tại trình độ cùng độ