Trợ lý HLV Huỳnh Kesley trở lại thi đấu, HLV Lư Đình Tuấn về CLB Bình Dương

Trợ lý HLV Huỳnh Kesley trở lại thi đấu, HLV Lư Đình Tuấn về CLB Bình Dương

Trợ lý HLV Bình Dương Huỳnh Kesly sẽ khoác áo thi đấu trở lại cho CLB Bình Dường từ giai đoạn 2 V.Le

Trợ lý HLV Huỳnh Kesley trở lại thi đấu, HLV Lư Đình Tuấn về CLB Bình Dương

Trợ lý HLV Huỳnh Kesley trở lại thi đấu, HLV Lư Đình Tuấn về CLB Bình Dương

Trợ lý HLV Bình Dương Huỳnh Kesly sẽ khoác áo thi đấu trở lại cho CLB Bình Dường từ giai đoạn 2 V.Le