Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Cảm ơn kỳ Thế vận hội đặc biệt nhất lịch sử

Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Cảm ơn kỳ Thế vận hội đặc biệt nhất lịch sử

BTC nói rằng họ muốn mang bầu không khí của một công viên Tokyo chiều Chủ Nhật đến với các VĐV – nhữ