Modric tiếc vì Messi và Ronaldo không đến xem mình nhận giải The Best

Modric tiếc vì Messi và Ronaldo không đến xem mình nhận giải The Best

Không ngoài dự đoán của nhiều người khi Luka Modric đã xuất sắc vượt mặt Cristiano Ronaldo và Mohame