otamendi

otamendi

Nicolas Otamendi viết tâm thư xúc động rời Manchester City【otamendi】:Ngay sau khi công bố bản HĐ mới