Roy Keane: “MU thật nhục nhã”

Roy Keane: “MU thật nhục nhã”

“Tôi tha thứ cho những sai lầm, nhưng ít nhất bạn phải chạy về phòng ngự. Có những cầu thủ, 5 hoặc 6