Việt Nam có thể xin đăng cai SEA Games sau năm 2023

Việt Nam có thể xin đăng cai SEA Games sau năm 2023

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều hôm nay BTC SEA Games 31 của Việt Nam có cuộc họp với Văn phòng đ