tin chuyển nhượng đã hoàn tất

tin chuyển nhượng đã hoàn tất

Tin chuyển nhượng: Vụ Ashley Young đến Inter hoàn tất, M.U thu về số tiền ít ỏi【tin chuyển nhượng đã