Bế mạc giải Cầu lông Người giáo viên nhân dân Toàn quốc 2019

Bế mạc giải Cầu lông Người giáo viên nhân dân Toàn quốc 2019

Giữa tuần qua, buổi lễ bế mạc giải Cầu lông Người giáo viên nhân dân toàn quốc 2019 “Tranh cúp BASAO