Ukraina vs Áo: Chiếm ngôi nhì bảng

Ukraina vs Áo: Chiếm ngôi nhì bảng

Áo và Ukraina sẽ gặp nhau trong lượt trận cuối của bảng C và cả hai sẽ cố gắng